Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

Janko Silan získal ocenenie Fra Angelica in memoriam

Bratislava 18. februára 2014 - Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013. Za účasti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života odovzdali cenu 12 osobnostiam, z toho trom in-memoriam.

V oblasti hudobného umenia si cenu prevzal operný spevák Miroslav Dvorský, klaviristka a pedagogička Mária Dravecká. V kategórii slovesného umenia cenu Fra Angelico dostal spisovateľ Anton Hykisch. Za celoživotné dielo in memoriam boli ocenení spisovatelia Janko Silan (vl. menom Ján Ďurka) a Eugen Vesnin (vl. menom Ignác Zelenka). V oblasti výtvarného umenie sa laureátmi stali akademický maliar Juraj Oravec, expert v oblasti stavebníctva Vladimír Kohút a akademickí maliari Iva Jarošová – Štrbová a Pavol Rehák.

Okrem týchto kategórií Rada KBS udelila mimoriadne ocenenia. Konkrétne historikovi Richardovi Marsinovi, publicistovi a historikovi Imrichovi Kružliakovi a in memoriam pápežskému prelátovi Antonovi Botekovi. Jeho životným dielom sa stal preklad Svätého písma z originálnych textov, ktorému zasvätil dvadsať rokov svojho života.

"Cirkev to nie sú len kňazi a biskupi, to sú všetci pokrstení veriaci, ktorí majú rozličné schopnosti a rozličné dary a týmto oceňovaním chceme povzbudiť aj sa poďakovať všetkým tým, ktorí dostali dar umenia a kultúrnej tvorby, za to ako touto tvorbou napomáhajú dobru vo svojom okolí. Tiež ako rozvíjajú a zviditeľňujú svoju kresťanskú vieru a šíria ju do svojho prostredia," uviedol vojenský ordinár biskup František Rábek. Cenu Fra Angelico udeľuje Rada KBS od roku 2002.

Tagy: