Diecézne centrum Premeny

Diecézne centrum voľného času

Diecézne centrum voľného času vo Važci bolo zriadené 1. septembra 2004 Rímskokatolíckou Cirkvou Biskupstvo Spišské Podhradie, aby poskytovalo služby na uspokojenie potrieb detí a mládeže v oblasti záujmového vzdelávania realizované v kresťanskom duchu. Pomáhalo vytvárať podmienky pre užitočné trávenie voľného času detí a mládeže so zameraním na:

 1. systematické zabezpečenie aktivít a výchovný program pre deti a mládež s cieľom prispievať k ochrane pred nežiaducimi sociálnymi vplyvmi; aktivity:
  • kultúrne podujatia
  • športové a turistické aktivity
  • výlety, pobyty v prírode, duchovné cvičenia a relaxačná činnosť
 2. koordináciu a rozvíjanie pastorácie mládeže spišského biskupstva; aktivity:
  • diecézne stretnutia mládeže
  • zasadnutia rady laikov – dobrovoľníkov
 3. výchovu ľudských a duchovne zrelých osobností; za tým účelom:
  • realizovať Diecéznu animátorskú školu
  • pripravovať duchovné a formačné programy
  • zabezpečovať vzdialenú prípravu k manželstvu a rodičovstvu
 4. Diecézne centrum voľného času vo Važci
  • voľnočasové aktivity pre deti a mládež v Spišskej diecéze
Viac na www.vazec-centrum.sk/.

    Duchovná správa centra

          
 
            
 
           
         

 

       Ľudia v centre

 

     Ľubomír Lorenčík
      Ľubomír Lorenčík

     Správca DCVC Premeny

    Absolvoval som Diecéznu animátorskú školu v roku 2001 a odvtedy som spolupracoval s o. Vladom Dzurendom a o. Jankom
    Bucom. Od roku 2004 som patril k dobrovoľníkom v Diecéznom centre mládeže vo Važci. V lete 2005 som prišiel pomôcť o.
    Jankovi Bucovi do Važca, kde ako zamestnanec pôsobím až do dnes, v tejto chvíli ako riaditeľ DCVČ. Moja manželka Lucka je
    spolu so mnou vo Važci od roku 2010 a pomáha v centre ako dobrovoľníčka.