január 2014

Správy z Kazachstanu

Všetkých vás srdečne pozdravujeme v novom roku. Keď sme vám poslali poslednú správu, začal sa tábor pre deti (4. - 8. 11.). Celý program sa odohrával na teritóriu nášho Centra. Prázdninovať jesenné „kanikuly“ s nami prišlo vyše 60 detí od 2 do 12 rokov. Podľa pohlavia a vekovej kategórie sa vytvorilo 7 skupín. Program bol perný.


Kalendárium stretnutí Večery s Jankom Silanom

Od štvrtka 23.1.2014 sa začali vo Važci Večery s Jankom Silanom. V komornej atmosfére, v priestoroch Centra pre mládež – Premeny, po večernej sv. omši, privítal účastníkov prvého Večera súčasný administrátor farnosti Važec Cyril Hamrák. Po príhovore generálneho vikára Antona Tyrola a Jána Goča, sa zo záznamu prihovoril hlas kňaza a básnika Janka Silana, ktorý rozprával o svojej tvorbe. Ľubomír Hajdučík, farský administrátor z Hybe, predniesol pútavo s osobným prístupom rozbor básne Osamelosť.


Večery s Jankom Silanom vo važeckej farnosti

V našej farnosti bol 24.11.2013 vyhlásený Kultúrny rok Janka Silana, kňaza a básnika Katolíckej moderny. Dôvodom je príprava na oslavu jeho nedožitej storočnice, ktorá bude 24.11.2014. Od januára 2014, každý mesiac, sa vo Važci uskutoční literárne stretnutie. Bude mať dve časti: sv. omšu a po nej v Diecéznom centre pre mládež stretnutie pri Silanovej pôezii a próze. Zúčastnia sa ho veriaci a duchovní z farností Važec, Východná a Hybe.