Štvrtkové adorácie

Štvrtkové adorácie

Štvrtok je deň Eucharistie. Už tretí rok sa v našej farnosti koná pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej každý štvrtok po sv. omši. V tomto roku sme začali aj s adoráciou po sv. omši každú prvú nedeľu v mesiaci. Na duchovnom živote závisí dobro nás všetkých i celej farnosti Važec. Nič neosoží viac ako modlitba pred Pánom prítomným v Eucharistii. Pozývame všetkých k prameňu života a svätosti, lásky i pokoja, k adorácii Krista v Eucharistii.