Púte farnosti Važec

Púte farnosti Važec

Aj v tomto roku plánujeme navštíviť pútnické miesta. V roku 2013 sme sa zúčastnili viacerých podujatí. Rok viery sme začali púťou na moravský Velehrad, aby sme si pripomenuli dedictvo otcov sv. Cyrila a Metoda. V júni minulého roka nasledovala veľká púť do večného mesta Ríma. Navštívili sme aj naše kresťanské Rádio Lumen v Banskej Bystrici, kde sme sa modlili za farnosť Važec sv. ruženec. Rok viery sa zavŕšil púťou do starobylej Nitry a Seliec. Keďže tento rok je vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie, púte v tomto roku budeme orientovať po mariánskych svätyniach a pútnických miestach.