Príprava dospelých na sviatosti

Príprava dospelých na sviatosti

V našej farnosti je mnoho veriacich, ktorí nemajú všetky iniciačné sviatosti. Prichádzame s ponukou farskej katechézy pre dospelých. Pravidelne raz do týždňa sa na farskom úrade stretávame na náukách, ktoré veriacim dopĺňajú vedomosti z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Zatiaľ túto možnosť využívajú štyria ľudia. Pozývame všetkých, ktorí túžia po sviatostiach a sú ochotní absolvovať potrebnú prípravu.