Fatimské pobožnosti

Fatimské pobožnosti

S radosťou v srdci prežívame skutočnosť, že sa v našej malej farnosti ujala aj Fatimská pobožnosť, tzv. fatimské soboty. Úcta k našej nebeskej matke a patrónke Panne Márii nás vedie bližšie k Ježišovi i väčšej láske medzi nami. Každú prvú sobotu v mesiaci sa pri rannej sv. omši modlíme túto pobožnosť. Hodinu pred začiatkom omše sa mariánska modlitba začína. Vyzývam všetkých mariánskych ctiteľov, aby sme sa modlili spoločne ako rodina Božích detí. Využite milosti, ktoré štedro rozdáva Panna Mária pre seba i vaše rodiny.