Detské sv. omše a „stretká“

Detské sv. omše a „stretká“

Tradičnou prípravou na prvé sväté prijímanie je farská katechéza. Prebieha v celoročnom programe stretnutí detí v Diecéznom pastoračnom centre vo Važci. Od septembra do mája, počas školského roka, sa deti sa stretávajú v piatok o 17.00 hod. Po katechéze sa zúčastňujú sv. omše o 18.00 hod., ktorá je zavŕšením každého stretnutia. Momentálne sa na prvé sväté prijímanie pripravuje 20 detí.