Biblický krúžok

Biblický krúžok

Od októbra minulého roka sme vo farnosti začali študovať Bibliu spoločne. Otvorili sme biblický krúžok, v ktorom sa snažíme porozumieť stránkam svätého Písma jeho postupným čítaním a následnou exegézou jednotlivých textov. Stretnutie vedie Mgr. Cyril Hamrák, správca farnosti. Stretávame sa dva krát do mesiaca. Pozvaný je každý, kto má záujem o hlbšie pochopenie Biblie a histórie židovského národa.