Farské oznamy - 12. nedeľa v cezročnom období od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024

sobota, 22. jún 2024

              12. nedeľa v cezročnom období od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024

 

 

        

 

V prípade potreby zaopatrenia alebo nahlásenia pohrebu volajte na farské telefónne číslo 0911 111 201.