Farské oznamy - 3. Veľkonočná nedeľa od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024

nedeľa, 14. apríl 2024

              3. Veľkonočná nedeľa od 15. 4. 2024 do 21. 4. 2024

 

 

        

 

V prípade potreby zaopatrenia alebo nahlásenia pohrebu volajte na farské telefónne číslo 0911 111 201.