Kňazi

Kňaz vo farnosti Važec

  • Mgr. Roman Šemrák

    Mgr. Roman Šemrák

    Administrátor farnosti

    Narodil som sa 9. októbra 1975 v Spišskej Novej Vsi. Mám jedného brata  a jednu sestru. Pochádzam priamo zo Spišskej Novej Vsi, kde som absolvoval aj základnú školu. Po jej skončení som študoval na SOU - Železničné v Košiciach. Po trojročnom štúdiu som pokračoval na večernom štúdiu SOU - Baníckom v Rudňanoch, ktoré som ukončil maturitnou skúškou. Po tomto štúdiu som sa prihlásil na šesťročné teologické štúdium. Na kňaza som bol vysvätený 16. júna 2001. Mojím prvým kaplánskym miestom bola farnosť Kluknava. V tejto farnosti som pôsobil 4 roky. Po tom som bol kaplánom vo farnosti Štrba. Tu som pôsobil rok. Po roku som bol preložený za kaplána do Starej Ľubovne. Od 1. 8. 2006 som sa stal farským administrátorom farnosti Veľká Franková. Od 8. 7. 2015 som sa z rozhodnutia otca biskupa stal farským administrátorom farnosti Važec.