Pravidlá pre slávenie sv. omše od 17. 5. 2021 na základe COVID AUTOMATU. Prosba o milodar pre potrebu farnosti.

nedeľa, 24. október 2021

 

Na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva číslo 208 § 3 s platnosťou od 17. 5. 2021 sa menia pravidla  pre hormadné podujatia. Jednotlivé okresy sa radia regionálnym COVIDOM automatom.

            Od pondelka 25. 10. 2021 okres Liptovský Mikuláš  je v bordovej farbe - 2. stupeň ohrozenia. 
     Slávenie   svätých omši v týždni v rámci režimu Covid  automatu  je  „ZÁKLAD “ - Všetky osoby bez
     ohľadu na ich  prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
 V tomto režime platí aj
     obmedzenosť sedenia v kostole maximálne 1 osoba na 15m2.
 
    
V nedeľu  bude sv. omša o 09 00 hod  slávená  v rámci Covid automatu
v režime „ OTP “ -  výlučne len
    osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie
    COVID-19 prekonali za ostatných 180  dní. V tomto režime platí  obmedzenosť sedenia v kostole. 
    V interiéri na sedenie je 25 % kapacity. To znamená, že v našom  kostole je na sedenie 30 miest. 
   
Druhá sv. omša o 10 30 hod  bude slávená v rámci Covid automatu v režime
„ ZÁKLAD “.

 

 

     Okrem tejto  zmeny naďalej však platia tieto pravidlá:

 -         Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest.

 -         Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.

 -         Dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami.

 -         Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.

 -         Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou vzdialenosť 2 m.

 -         Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza
    pred bohoslužbou, a príde na svätéprijímanie na záver, ako posledný.

 -        Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom napr. gestom pohľadu
   alebo úsmevu).

                         

Na stiahnutie:  Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 208 zo dňa 17. 5. 2021 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto by chcel môže dobrovoľne prispieť  na chod farnosti a kostola, alebo plánovanú opravu strechy na Farskom úrade na toto číslo účtu
(do poznámky, prosím, uveďte "DAR" alebo "Dar na opravu strechy farskej budovy"):

SK34 0900 0000 0000 5671 0247 


Vopred  vám ďakujem za každý  ľubovoľný milodar!